Zarząd  Związku  Stowarzyszeń  Sportowych  SPRAWNI RAZEM

 

Działaczy ZSS, Działaczy PTSS, Delegatów na Walny Zjazd,  Prezesów Uczniowskich Klubów Sportowych,  Nauczycieli i  Trenerów, oraz Sympatyków   Środowiska  Sprawnych Razem na Konferencję Metodyczno- Szkoleniową     

SPORT OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PRESPEKTYWY I KIERUNKI ROZWOJU.         

         zorganizowaną z okazji 25- lecia Powstania  Stowarzyszenia

Konferencja odbędzie się w dniu 16 grudnia 2017 w Ciechanowie  w Hotelu “Olimpijskim” ul. 17 stycznia 60a

      10.00 –   11.00   rejestracja  uczestników

      11.00  –   13.00  część przedpołudniowa  konferencji

      14.00 –   15.00    obiad

      16.00 –   18.00   część popołudniowa  konferencji

      18.00 – 19.00  podsumowanie 25 lat działalności  SPRAWNYCH  RAZEM

       20.00 – uroczysta  kolacja

  Uczestnicy  otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w Konferencji.

 

Prezes Zarządu

                                                                                                          Dariusz Mosakowski

Informacje dotyczące organizacji Konferencji.

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji  przesłanie zgłoszenia ( imię i nazwisko, instytucja delegująca)  w nieprzekraczalnym terminie zgłoszenia do dnia 1. 12 2017 roku na adres email  sprawnirazem@o2.pl . Konferencja zaplanowana jest na 60 uczestników. W wypadku zgłoszenia większej liczby osób  przy zakwalifikowaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń+ wpłata wpisowego.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 50 zł od osoby. Wpłaty należy dokonać na konto WBK Bank Zachodni  nr 73 1500 1911 1219 1034 6586 0000 z dopiskiem  konferencja Ciechanów +imię i nazwisko osób wpłacających.

Koszty przyjazdu pokrywają jednostki delegujące lub sami uczestnicy. Istnieje możliwość noclegu w Hotelu Olimpijskim w  dniu 15  grudnia 2016. Koszt 65 zł ze śniadaniem . Osoby zainteresowane proszone są o przekazanie tej informacji w zgłoszeniu i  dokonanie wpłaty na konto Związku. Informuję, że  Hotel nie będzie przyjmował zgłoszeń indywidualnych.

Dodatkowych informacji udziela organizator  Dariusz Mosakowski 600 810 024