Konferencja ,,Sport osób z zespołem Downa”

W Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego 21 marca 2019 o godzinie 14.00 odbędzie się konferencja pt. ,,Sport osób z zespołem Downa”. To niepowtarzalna okazja, by poznać metody pracy ze sportowcami z zespołem Downa, dowiedzieć się, jak działa światowa organizacja Sports Union for athletes with Down Syndrome i poznać osobiście jej szefa, Geoffa Smedleya.

Podczas konferencji odbędzie się również panel poświęcony budowaniu pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz sposobu prezentacji niepełnosprawnych sportowców w mediach. Temat zaprezentują Paulina Królak i Adrian Lipiński, redaktorzy portalu parasportowcy.pl

Konferencja przeznaczona jest dla nauczycieli, wychowawców, trenerów i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z zespołem Downa, ich rodziców i opiekunów. Patronat honorowy nad konferencją objął Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Pan Jan Widera.

Program:

13.45    Rejestracja

14.00    Sport osób z zespołem Downa                                                   – Geoff Smedley/SUDS

15.00    Wizerunek osób z niepełnosprawnością intelektualną    – Paulina Gadomska-Dzięcioł/SONI

15.30    Sportowcy niepełnosprawni w mediach                                – Paulina Królak i Adrian Lipiński/Parasportowcy.pl

16.00    Zakończenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji

Osoby zainteresowane udziałem są proszone o zgłoszenia na adres: pgadomska@fundacjasoni.pl