4 czerwca 2020 zapraszamy do Gniezna

Dyrekcja i nauczyciele wychowania fizycznego

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr2 w Gnieźnie

zapraszają do udziału

  w XII Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej Szkół Specjalnych                   

  XVI Memoriale im. Romana Paryska

Patronat Honorowy:

Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak

Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego – Piotr Gruszczyński

Patronat Medialny:

Przemiany na Szlaku Piastowskim

TV Gniezno

Sportgniezno.pl

Informacjelokalne.pl

                                         Regulamin turnieju:

 1. Organizator:
 • Uczniowski Klub Sportowy „Kusy” w Gnieźnie,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Gnieźnie, ul. Powstańców Wlkp. 16

tel.  61/424-57-11          fax: 61/ 424-57-28, email: sekretariat@sosw2.gniezno.pl

 Partnerzy:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
 • Związek Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni – Razem” w Warszawie,
 • Starostwo Powiatowe w Gnieźnie,
 • Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie,
 • Urząd Miasta w Gnieźnie,
 • Urząd Gminy w Niechanowie,
 • KKS Lech Poznań,
 • Związek Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni – Razem” oddział Poznań z siedzibą w Gnieźnie.
 1. Cel:
 • Popularyzacja gry w piłkę nożna wśród młodzieży,
 • Krzewienie zasad współzawodnictwa sportowego wśród młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie,
 • Atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego,
 • Poprawa zdrowia fizycznego i psychicznego zawodników,
 • Integrowanie się środowiska osób niepełnosprawnych,
 • Umiejętność rywalizacji w ramach zasady fair play,
 • Ukazanie efektów pracy rewalidacyjnej,
 • Popularyzacja I Stolicy Polski i województwa wielkopolskiego,
 • Kształtowanie pozytywnych wzorców osobowości o wysokich wartościach moralnych,
 • Uczczenie pamięci tragicznie zmarłego Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Romana Paryska.
 1. Termin i miejsce:
 • 04 – 06 czerwca 2020r. (czwartek – sobota)
 • boisko ze sztuczną nawierzchnią 30×60, bramki 2 x 5 SOSW nr 2, boisko typu orlik przy ul. Strumykowej, oraz dwa podobne boiska przy Szkole Podstawowej nr 12 osiedle Kazimierza Wielkiego 33 w Gnieźnie.

    

 1. Zakwaterowanie i wyżywienie:

 Internat SOSW nr 2 w Gnieźnie ul. Powstańców Wlkp. 16

Ze względu na częściową likwidację internatu większość drużyn będzie zakwaterowana w klasach                                                                                                

System rozgrywek:

 • grupowo – pucharowy na 16 drużyn,
 • czas meczu 2 x 10’,
 • zespoły na boisku 6 – osobowe (w tym bramkarz),
 • przepisy uproszczone: bez spalonego, ilość zmian dowolna,
 • w meczach fazy pucharowej w przypadku remisu rzuty karne.
 1. Nagrody:

Wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju otrzymują puchary i pamiątkowe dyplomy. Zwycięska drużyna otrzyma dodatkowo przechodni Puchar Memoriałowy. Nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca oraz dla najlepszego bramkarza, zawodnika i króla strzelców. Przewidziana jest także nagroda fair play.

 1. Inne:
 • uczestnicy muszą posiadać gr. sprawności fizycznej „A” lub „B” potwierdzoną przez higienistkę szkolną,
 • obowiązuje obuwie sportowe płaskie, z krótkimi gumowymi korkami, lub tzw. „lanki”. Zakaz gry w obuwiu z metalowymi korkami,
 • zakwaterowanie i wyżywienie zapewnia organizator,
 • koszty przejazdów na zawody szkoły pokrywają z własnych środków,
 • ekipa z opiekunami i kierowcą nie może przekraczać 11 osób,
 • sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
 1. Turniej kierowany jest do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Reprezentacje mogą składać się z uczniów szkół zawodowych specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, zespołów szkół specjalnych, szkół podstawowych specjalnych.

     Drużyna musi się składać z uczniów jednej szkoły.

W Turnieju uczestniczyć będzie 16 szkół.

     Obowiązuje zasada: 1 województwo – 1 szkoła.

Liczy się kolejność zgłoszeń.

W przypadku braku zgłoszenia któregoś z województw pierwszeństwo

w uzupełnieniu stawki drużyn ma województwo lubuskie

 (Świebodzin ma zapewniony udział za zajęcie 2 miejsca w 2019r.) oraz wielkopolskie (Gniezno jako gospodarz i zwycięzca Turnieju w 2019r. ma miejsce z urzędu).

 1. Udział w zawodach proszę potwierdzić pisemnie, telefonicznie (fax) lub emailem do dnia 08 maja 2020r.

          Telefon do organizatora: Krűger Eugeniusz 604-423-294 

                                                               email: ekruger@wp.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I OCHRONA WIZERUNKU           PODCZAS MPREZY

1.Organizator Turnieju utrwala na nośnikach elektronicznych, optycznych lub papierowych przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji, reklamy Imprezy, a także sponsorów.

2. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony,

a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Udział w Imprezie jest równoznaczny

z wyrażeniem zgody na w/w działania. Wizerunek może być również utrwalony i rozpowszechniony przez innych uczestników Imprezy, za których Organizator nie może ponosić odpowiedzialności.W przypadku nie wyrażenia zgody nie należy przebywać na terenie objętym Imprezą.

Program

XII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ           SZKÓŁ SPECJALNYCH

XVI MEMORIAŁU IM. ROMANA PARYSKA

04 czerwca 2020r. (czwartek)

 • Od godz. 1200 przyjmowanie drużyn do internatu SOSW nr 2 w Gnieźnie ul. Powstańców Wlkp. 16,
 • 1330 – obiad,
 • 1430 – 1900 wycieczka do Kórnika i Rogalina – zwiedzanie Zamku

w Kórniku i zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie. Dla uczestników, którzy dojadą później – zwiedzanie Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (miejsce wycieczki może jeszcze ulec zmianie).  

 • 1900– kolacja,
 • 1930 – 2030 wieczór z Patronem Szkoły – konkurs wiedzy o sporcie oraz

o Januszu Kusocińskim. (materiały o Januszu Kusocińskim dostępne są na stronie internetowej szkoły www.sosw2.gniezno.pl ), oraz konkurs plastyczny o tematyce piłkarskiej.

 • 2100 – odprawa techniczna dla opiekunów, kierowników drużyn, losowanie, a dla zawodników ognisko z kiełbaskami i POKAZ OGNIA przez Mimezis Art. z Bydgoszczy.

05 czerwca 2020r. (piątek)

 • 700 – 745 – śniadanie,
 • 830 – 1830 – mecze turniejowe,
 • 1200 – otwarcie zawodów, mecz pokazowy,
 • 1300-1400 – obiad,
 • 1500 – 1830 – odnowa biologiczna – masaże, siłownia.
 • 1900 – kolacja,
 • 2000 – 2100 – basen.

06 czerwca 2020r. (sobota)

 • 700 – 800 – śniadanie,
 • 800 – 1100 – mecze finałowe,
 • 1115 – zakończenie turnieju,
 • 1130 – 1215 – obiad, wyjazd uczestników.                                          

                                                                                    Kruger Eugeniusz