Pożegnaliśmy długoletnich działaczy SPRAWNYCH-RAZEM

W ostatnich dniach z wielkim żalem pożegnaliśmy dwóch długoletnich działaczy Polskiego Towarzystwa Społeczno-Sportowego Sprawni-Razem .

Zmarł Krzysztofa Piłata – współzałożyciela Polskiego Towarzystwa Społeczno-Sportowego Sprawni-Razem i pierwszego wiceprezesa zarządu. Wieloletniego działacza i propagatora sportu osób niepełnosprawnych w Warszawie

W minionym tygodniu zmarł również Ryszard Lizak wieloletni wychowawca i nauczyciel wf w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pyżycach. Aktywny działacz Polskiego Towarzystwa Społeczno Sportowego Sprawni -Razem w województwie zachodnio-pomorskim.

Składamy kondolencje najbliższej Rodzinie i zapewniamy, że pozostaną na zawsze w naszej pamięci.