Zapraszamy 4 Grudnia 2021 do Ciechanowa

Zapraszamy do udziału w Konferencji Metodyczno – Szkoleniowej

  Związku Stowarzyszeń Sportowych   Sprawni- Razem

  4  grudnia 2021  Ciechanów

SPORT JAKO FORMA REWALIDACJI I REHABILITACJI OSÓB

  Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej Hotelu Baron ul. Śląska 11 w Ciechanowie od godziny 14.00 do godziny 18.00

Konferencja skierowana jest dla trenerów ( tym trenerów kadry) prowadzących szkolenia zawodników z  niepełnosprawnością intelektualną , nauczycieli  wychowania fizycznego i działaczy związku.

Uczestnicy konferencji mogą uczestniczyć  jako goście  Obrady IV Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Związku Stowarzyszeń Sportowych Sprawni – Razem rozpoczynającego się 4 grudnia  o godz. 10:00.  w sali konferencyjnej Hotelu BARON.  Zapraszamy bardzo serdecznie.

  Uczestnicy  konferencji zakwaterowani są w Hotelu Baron od piątku  3 grudnia godzina 15.00, wyżywienie od kolacji w piątek, do śniadania w niedzielę  5 grudnia. Opuszczenie hotelu w niedzielę do godziny 11.00.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestniczy pokrywają  koszty dojazdu na konferencję.

Osoby zainteresowane  uczestnictwem w  konferencją proszone są o zgłoszenie na adres  sprawnirazem@o2.pl chęci udziału wg załączonego wzoru. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 29 listopada. W przypadku większej liczby chętnych o zakwalifikowaniu do udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń .Przedsięwzięci planowane jest na grupę 50 osób.

 UWAGA! Delegaci na IV Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy  Związku Stowarzyszeń Sportowych Sprawni – Razem uczestniczą w konferencji i nie wypełniają karty zgłoszenia.

15.00
Rozpoczęcie konferencji Prezes ZSS Sprawni-Razem

15.10
Kształtowanie umiejętności
trenerskich
dr Michał Starczewski –
Instytut Sportu w Warszawie

16.00
Techniki i środki treningowe w
biegach i rzutach
Zbigniew Majewski
Trener PZLA

17.30
Rejestracja i udział sportowców w
zawodach federacji VIRTUS, IPC
oraz Igrzyskach Paraolimpijskich
Dr Zenon Jaszczur członek
zarządu Polskiego Komitetu
Paraolimpijskiego

18.45 Podsumowanie konferencji Prezes ZSS Sprawni-Razem

                                                                               Zapraszamy do udziału

                                                                                      Zarząd Związku

————————————————————————————————-

                                  Karta Zgłoszenie

 do udziału  konferencji  w Metodyczno – Szkoleniowej                           

 Związku Stowarzyszeń Sportowych   Sprawni- Razem

 4  grudnia 2021  Ciechanów

Imię i nazwisko  ………………………………………………..

Klub/ stowarzyszenie/ fundacja ………………………………

Data przyjazdu …………………………………………………

Data wyjazdu …………………………………………………..