Konferencja szkoleniowo-metodyczna odbyła się w Ciechanowie

4 grudnia 2021 roku w Ciechanowie odbyła się Konferencja skierowana jest dla trenerów ( tym trenerów kadry) prowadzących szkolenia zawodników z  niepełnosprawnością intelektualną , nauczycieli  wychowania fizycznego i działaczy związku. Temat konferencji to

  SPORT JAKO FORMA REWALIDACJI I REHABILITACJI OSÓB

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Konferencję rozpoczął prezes Związku Stowarzyszeń Sportowych Sprawni -Razem Dariusz Mosakowski, który przywitał zabranych i przedstawił program przedsięwzięcia.


Pierwszym prelegentem był dr Michał Starczewski – Instytut Sportu w Warszawie , który przeprowadził warsztaty na temat Kształtowanie umiejętności trenerskich

Kolejnym prelegentem był mgr Zbigniew Majewski trener PZLA , który przestawił wykład i prezentację na temat Techniki i środki treningowe w biegach i skokach. Ćwiczenia treningowe uczestnikom prezentowała młoda ciechanowska lekkoatletka.

Trzecim prelegentem była dr Zenon Jaszczur członek prezydium Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego który przybliżył zebranym procedury rejestracji zawodników do zawodów międzynarodowych Federacji VIRTUS, API i Paraolimpiady.

Następnie głos zabrała Malgorzata Fiałek- Żuk psycholog sportu, osoba która będzie kwalifikować zawodników do rejestracji i sporządzać stosowną dokumentację. Pani Małgorzata od tego roku podjęła stała współprace ze Związkiem.

Na zakończenie głos zabrał ponownie prezes Związku dziękując prelegentom i uczestnikom konferencji.