List Ministra Sportu i Turystyki z okazji 30-lecia powstania ZSS ,,Sprawni-Razem”

                                                                                               

                         Warszawa, 25.05.2022 r.

      Sz. P. Dariusz Mosakowski

Prezes Zarządu ZSS „Sprawni-Razem”

Szanowny Panie Prezesie, Szanowni Państwo!

Z uznaniem przyjąłem informację o jubileuszu 30-lecia powstania Związku Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni-Razem”, który skutecznie wspiera działalność sportową i rekreacyjną osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także ich integrację poprzez sport.

Cieszę się, że już od trzech dekad przyświeca Państwu słuszna i szlachetna idea, jaką jest sport bez barier. Działalność ZSS „Sprawni-Razem” pozwala nie tylko upowszechniać aktywność fizyczną wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną, które tak jak wszyscy inni sportowcy ciężko trenują, walczą o sukcesy, spełniają swoje marzenia i pokazują, że niepełnosprawność nie musi być żadnym ograniczeniem. Pozwala także wpływać na świadomość społeczną, dostarczając wiedzy o życiu i osiągnięciach para sportowców, pokazując jak codziennie, krok po kroku przełamują oni wewnętrzne i zewnętrzne bariery, z jaką determinacją pokonują przeciwności losu. 

Zawodnicy wspierani przez Stowarzyszenie „Sprawni-Razem” regularnie biorą udział w najważniejszych wydarzeniach rangi międzynarodowej, na czele z igrzyskami paraolimpijskimi od Nagano 1998 do Tokio 2021, przywożąc z tych imprez liczne medale i bijąc życiowe rekordy. Tak owocne starty polskich zawodników są możliwe dzięki wsparciu i pracy wielu oddanych sprawie osób, działających w Państwa organizacji. 

Misją Ministerstwa Sportu i Turystyki jest wspieranie i upowszechnianie sportu we wszystkich grupach społecznych i środowiskowych. Nie kryję zadowolenia z dotychczasowej współpracy ZSS „Sprawni-Razem” z reprezentowanym przeze mnie resortem w zakresie finansowania organizacji imprez sportowych – w tym mistrzostw Polski, obozów czy zajęć sekcji sportowych dla osób z niepełnosprawnościami. To współpraca różnych środowisk jest gwarantem tworzenia właściwych warunków dla rozwoju kultury fizycznej, wspierania inicjatyw o charakterze prozdrowotnym i integracyjnym oraz inicjowania działań sprzyjających włączeniu społecznemu poprzez sport. 

Proszę przyjąć wyrazy uznania za dotychczasową działalność na rzecz aktywizacji sportowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Serdecznie gratuluję i życzę nieustającego pasma sukcesów na przestrzeni kolejnych lat i dekad.

Z wyrazami szacunku

Kamil Borczuk