Zapraszamy sportowców z niepełnosprawnością intelektualną na halowe zawody lekkoatletyczne do Torunia 9 grudnia 2022.Warszawa 9.11.2022 r.
Szanowni Państwo Dyrektorzy
Szkół Podstawowych, Integracyjnych, Specjalnych
Szkół Branżowych
Szanowni Państwo Związek Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni-Razem” informuje, że dniu 9
grudnia 2022 roku w Toruniu w hali Arena Toruń organizujemy ogólnopolskie zawody lekkoatletyczne
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.
Udział w zawodach, zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników i opiekunów jest bezpłatny.
Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymają dodatkowo koszulki i pakiet gadżetów promocyjnych,
a zdobywcy 3 pierwszych miejsc odpowiednie medale.
Zaproszenie kierujemy do uczniów szkół podstawowych powszechnych, integracyjnych, specjalnych
i szkół branżowych, którzy jeszcze nie współpracują z naszym Związkiem. Warunkiem uczestnictwa jest
posiadanie predyspozycji sportowych oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
z niepełnosprawnością intelektualną.
Związek Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni-Razem” istnieje od 30 lat i działa na terenie całego
kraju, skupia sportowców z niepełnosprawnością intelektualną, organizuje dla nich zawody
ogólnopolskie, Mistrzostwa Polski, wyjazdy na zwody międzynarodowe do Igrzysk Paraolimpijskich
włącznie. Szkoleniem centralnym objętych jest ponad stu sportowców, którzy korzystają
z dodatkowych obozów sportowych, dofinansowań na treningi, sprzęt sportowy, a najlepsi otrzymują
również nagrody pieniężne i stypendia sportowe. Wśród naszych byłych kadrowiczów mamy już
kilkunastu, którzy pobierają dożywotnią emeryturę paraolimpijską (taką samą jaką otrzymują medaliści
olimpijscy) Udział we wszystkich zawodach jest bezpłatny. Szczegółowe informacje można znaleźć
na stronie internetowej Związku.
Finansujemy również prowadzenie zajęcia sportowe w sekcjach sportowych organizowanych
na terenie szkoły w ramach UKS-ów w dyscyplinach: lekkoatletyka, pływanie, tenis stołowy i ziemny,
piłka nożna, koszykowa, ręczna, narciarstwo. W ramach dofinansowania opłacamy pracę instruktorów,
wynajem sali, pływalni lub innych obiektów sportowych, oraz zakup drobnego sprzętu sportowego.
Związek organizuje również sportowy wypoczynek dla uczniów w okresie wakacyjnym.
Jesteśmy przekonani, że zawody w Toruniu będą dobrą okazją do nawiązania bliższej współpracy
pomiędzy Związkiem a Państwa placówką, a dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną –
możliwością bezpośredniego współzawodnictwa i rozwijania swojej sportowej pasji.
Prosimy o pomoc i umożliwienie nauczycielom wychowania fizycznego wraz z uczniami udziału
w tym wydarzeniu.
Z wyrazami szacunku
Prezes ZSS Sprawni-Razem
Dariusz Mosakowski