XXVI Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce 7- 9.06. 2019 Ciechanów Regulamin

 

 Zapraszamy do Ciechanowa  zawodników z niepełnosprawnością intelektualna i Zespołem Dawna.

 

                                       REGULAMIN

XXVI MISTRZOSTW POLSKI W LEKKIEJ ATLETYCE

„SPRAWNI – RAZEM”

CIECHANÓW  07.06- 09.06. 2019

 

Mistrzostwa dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu

i Turystyki w Warszawie

 

CEL ZAWODÓW

Popularyzowanie lekkiej atletyki wśród młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

Wykorzystanie osiągnięć sportowych do realizacji celów rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych i wychowawczych.

Selekcja dzieci i młodzieży posiadających predyspozycje do uprawiania sportu wyczynowego.

Wyłonienie lekkoatletycznych Mistrzów Polski

ORGANIZATOR ZAWODÓW

Związek Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni – Razem” Warszawa.

WSPÓŁORGANIZATORZY  ZAWODÓW

Urząd Miasta Ciechanów

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

Mazowiecki  Związek Lekkiej Atletyki

MOSiR Ciechanów

TERMIN I MIEJCSCE ZAWODÓW

Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce odbędą się w Ciechanowie w dniach 07.06 – 09. 06. 2019 r. na stadionie MOSiR-u w Ciechanowie  ul.  3 Maja.

 

 

UWAGA !!!

Reprezentacja Województwa może liczyć maksymalnie 10 (zawodników) i 2 (opiekunów w tym kierowca). Mówiąc o 10 zawodnikach organizatorzy mają na myśli zawodników bezpośredniego zaplecza. W zawodach startuje 20 zawodników kadry. Ewentualny  przyjazd dodatkowych opiekunów należy uzgodnić z organizatorem.

Zawodnikom kadry organizatorzy zapewniają nocleg , wyżywienie i zwrot kosztów podróży – bilety PKP II klasa,

Noclegi w Hotelu Olimpijski ul. 17 stycznia 60.

Ekipy w dniu 07.06.2019 r. przyjeżdżają na zawody w godzinach popołudniowych do internatu ZSZ nr 2 w Ciechanowie ul. Orylska 9, gdzie około godz. 20:30 – organizatorzy planują odprawę techniczną. Na odprawie obecność kierowników ekip obowiązkowa.

Zawody zostaną przeprowadzone w sobotę i niedzielę zgodnie z podanym programem minutowym.

 

  • UCZESTNICTWO W ZAWODACH

W czasie trwania Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce zostaną rozegrane następujące konkurencje sportowe.

  1. Dziewczęta młodsze , rocznik 2003 i młodsze: 100m, 800m, skok w dal, (uwaga – dziewczęta z tej grupy mogą rywalizować z koleżankami starszymi w innych konkurencjach).
  2. Chłopcy młodsi , rocznik 2003 i młodsi: 100m, 800m, w dal (uwaga: w tej grupie obowiązują takie same zasady jak w grupie dziewcząt).
  3. Dziewczęta starsze, rocznik 2002 i starsze: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, skok w dal, skok wzwyż, kula 4 kg, oszczep 600 g., dysk 1000 g., 100m ppł. 76 cm, ( sztafety 4×100 m w przypadku zgłoszenia się min. trzech reprezentacji wojewódzkich)

4.Chłopcy starsi , rocznik 2002 i starsi: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m skok w dal, skok wzwyż, kula6 kg, oszczep 800 g., dysk 1500 g., 110m ppł 91,4 cm., (sztafety patrz jak wyżej u kobiet)

  1. Chłopcy i dziewczęta z Zespołem Downa : 100 m, 400 m , skok w dal

W Mistrzostwach Polski prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy odpowiednio wytrenowani i przygotowani kondycyjnie do wysiłku fizycznego przez trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopu lekkim lub umiarkowanym.

W zawodach startować mogą tylko:

Zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie i ubezpieczenie. Za stan zdrowia zawodników odpowiada kierownik ekipy, trener, nauczyciel. Mistrzostwa Polski odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne i zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZLA i uregulowaniami organizatorów. Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach przewidzianych w regulaminie i sztafecie.

Zgłoszenia zawodników do Mistrzostw Polski obowiązkowo należy przesłać do 24.05.2019 r.
na adres e – mail:  darekm63@poczta.onet.pl w formacie Exel. Ułatwi to zrobienie list startowych.

W zgłoszeniu podajemy:

Lp.

Nazwisko Imię

Rocznik

Szkoła

Województwo

Konkurencja

 

 

 

 

 

 

 

Organizator : Dariusz Mosakowski  600 810 024

UWAGA !!!

Aby konkurencja mogła się odbywać – na starcie musi zgłosić się minimum trzech zawodników.

FINANSOWANIE

Koszty organizacyjne zawodów ponoszą organizator .

Zwrot kosztów podróży- tylko bilety PKP II klasa. Zawodnicy kadry będą rozliczani oddzielnie ( osobne bilety).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie sprawy sporne i nie ujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga Komisja Odwoławcza i Kierownictwo Mistrzostw.

Kierownik, opiekun powinien posiadać przy sobie legitymację szkolną zawodnika, dowód osobisty, badania lekarskie.

Wszystkich zawodników obowiązuje właściwy strój sportowy oraz obuwie sportowe.

Zapraszamy do uczestnictwa w zawodach wszystkich zdolnych sportowców.

                                                                                       Organizatorzy

 

Program minutowy może ulec modyfikacji w zależności do liczby zawodników startujących w poszczególnych konkurencjach.
 
 
PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW
I DZIEŃ ZAWODÓW – 08.06.2019 (sobota)
10:00
OFICJALNE OTWARCIE MISTRZOSTW POLSKI W LEKKIEJ ATLETYCE
10.30
100 m dziewcząt – grupa młodsza,ZD
10.30
w dal chłopców – grupa młodsza
10.30
skok wzwyż dziewcząt – grupa starsza
10.30
kula dziewcząt – grupa starsza
10.45
100 m chłopcy – grupa młodsza,ZD
11.00
100 m dziewczęta – grupa starsza,  
11.15
100 m chłopcy – grupa starsza
11.15
skok w dal dziewcząt  – grupa młodsza
11.15
kula chłopców – grupa starsza
11.30
400 m dziewczęta – grupa starsza,ZD
11.45
400 m chłopcy – grupa starsza,ZD
11.45
skok wzwyż chłopców – grupa starsza
12.00
800 m dziewczęta – grupa młodsza
12.00
skok w dal dziewczęta – grupa starsza,
12.00
oszczep chłopców – grupa starsza
12.15
800 m chłopcy – grupa młodsza
12.30
800m dziewczęta – grupa starsza
12.45
800 m chłopcy – grupa starsza
13.00
3000 m dziewczęta – grupa starsza
13.00
skok w dal chłopcy – grupa starsza
13.00
skok w dal -ZD dz, chł
13.00
oszczep dziewczęta – grupa starsza
13.20
5000 m chłopcy – grupa starsza
   14.00
sztafety 4×100 m dziewczęta i chłopcy
(reprezentacje województw)
14.15
zakończenie pierwszego dnia zawodów
     
  II DZIEŃ MISTRZOSTW POLSKI W LEKKIEJ ATLETYCE – 09.06.2019 (niedziela)
10.30
100 m ppł. dziewczęta – grupa starsza
10.30
dysk dziewczęta – grupa starsza
10.45
110 m ppł. chłopcy – grupa starsza
11.00
200 m dziewczęta – grupa starsza
11.15
200 m chłopcy – grupa starsza
11.15
dysk chłopców – grupa starsza
11.30
1500 m dziewczęta – grupa starsza
  11.45
1500 m chłopcy – grupa starsza
12.00
Zakończenie zawodów