Wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych;

Zarząd Związku informuje , że w związku z ogłoszeniem konkursu przez MSiT na upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych na rok 2018

proszę w terminie do dnia 8 grudnia 2017  przygotować  dokumenty do konkursu na adres e-mail sprawnirazem@o2.pl   fax 22-837-79-87

Po tym terminie przesłane dokumenty nie będą brane pod uwagę.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, jak również z przyznaniem dofinansowania  we wnioskowanej kwocie. Przy rozpatrywaniu wniosków będzie brana pod uwagę rzetelność i terminowość rozliczania w  latach poprzednich.

 

Wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych;
termin  planu 01.03.2018 do 30.11.2018 z przerwą wakacyjną.

  1. a) liczba uczestników zajęć w sekcji nie może być mniejsza niż 10 osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie.
  2. b) kwota dofinansowania ze środków FRKF , planowana na zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania nie może przekroczyć 25% kosztów bezpośrednich z dofinansowania. Wysokość kosztów zakupu sprzętu ogółem(własnych i z dofinansowania) nie może przekroczyć 25% kosztów bezpośrednich ogółem(własnych i dofinansowania)
  3. c) praca instruktora/trenera/  musi być udokumentowana w „dzienniku pracy instruktora/ trenera/” i stanowi dla wnioskodawcy podstawę wypłaty wynagrodzenia ze środków  FRKF

Zleceniobiorca prowadzi dziennik pracy instruktora/trenera, który powinien zawierać  imię nazwisko, funkcję, dane dotyczące uprawnień od prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi oraz harmonogram prowadzonych zajęć.

  1. d) maksymalne stawki w ramach dofinansowania ze środków FRKF  w zadaniu

organizacja zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych:

– trener i instruktor – do 50 zł brutto/1 h

– obsługa techniczna – do 25 zł brutto/1 h

W wypadu wątpliwości, dodatkowych  informacji udziela Pani Beata Wiewiórska  22-837-79-87

 

 

                                                                                                                          Zarząd  Związku

 

Wspieranie organizacji imprez  sportowych osób niepełnosprawnych;

 

Zarząd Związku informuje, że w związku z ogłoszeniem konkursu przez MSiT na upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych na rok 2018 proszę w terminie do dnia 08.12.2017  przygotować  dokumenty do konkursu na adres e-mail sprawnirazem@o2.pl

fax22-837-79-87

Po tym terminie przesłane dokumenty nie będą brane pod uwagę.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, jak również z przyznaniem dofinansowania  we wnioskowanej kwocie. Przy rozpatrywaniu wniosków będzie brana pod uwagę rzetelność i terminowość rozliczania w  latach poprzednich.

 

Wspieranie organizacji imprez  sportowych osób niepełnosprawnych;

  1. a) liczba uczestników imprez sportowych  nie może być mniejsza niż 50 osób, w tym 30 osób niepełnosprawnych

b)kwota dofinansowania ze środków FRKF , planowana na zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania nie może przekroczyć 25% kosztów bezpośrednich z dofinansowania. Wysokość kosztów zakupu sprzętu ogółem(własnych i z dofinansowania) nie może przekroczyć 25% kosztów bezpośrednich ogółem(własnych i dofinansowania)

  1. c) maksymalne stawki w ramach dofinansowania ze środków FRKF  w zadaniu organizacja imprez sportowych osób niepełnosprawnych:

– trener i instruktor – do 100 zł brutto/1 h

– obsługa techniczna – do 80 zł brutto/1 h

Wkład własny w ramach realizacji zadania nie może być mniejszy niż 20% całości kosztów zadania.

 

Wnioski proszę składać na załączonym załączniku , (w poz.15 proszę wyszczególnić jakie będą inne koszty) oraz złożyć ramowy program imprezy zawierający informację o planowanych formach aktywności .

W turniejach biorą udział zawodnicy wyłącznie posiadający orzeczenie  upośledzeniem umysłowym . Organizator nie może wprowadzać  ograniczeń udział w turnieju  wyłącznie do uczniów szkół specjalnych ,  absolwenci również mają prawo w nich startować ( w grach drużynowych  nie więcej niż 50% zawodników znajdujących się na boisku).

Zawody rozgrywane są w dwóch  kategoriach  wiekowych :

  • do lat 16 ( chłopcy i dziewczęta)
  • powyżej lat 16 ( kobiety i mężczyźni ) .

Ogólnopolskie turnieje  dziewcząt i chłopców rozgrywane są  wyłącznie w  kategorii do lat 16.

W zawodach indywidualnych organizatorzy powinni uwzględnić V kategorię – osoby z zespołem  Downa bez  podziału na wiek i płeć.

 

W wypadu wątpliwości, dodatkowych  informacji udziela Pani Beata Wiewiórska  22-837-79-87

 

 

                                                                                                      Zarząd  Związku

 Proponowany kalendarz zawodów ogólnopolskich na rok 2018

L.P.          Imprezy Ogólnopolskie Miejsce Termin  
1. Ogólnopolski turniej w  piłce halowej chłopców    ( 8 drużyn) Myślenice 16-18 III  
2. Ogólnopolski turniej w tenisie stołowym Ciechanów 23 -25III  
3. Ogólnopolski turniej tenisa ziemnego Kłodzko 8– 10VI  
4. Ogólnopolski turniej futsalu kobiet  ( 8 drużyn) Słupsk 9-11 III  
5. Ogólnopolski turniej  piłki nożnej (  Orlik) dziewcząt i chłopców ( 12 drużyn) Choszczno 21-23 IX  
6. Ogólnopolski turniej piłki ręcznej ( 8 drużyn) Oborniki Śląskie 26  – 28 X  
7. Ogólnopolskie jesienne biegi przełajowe Warszawa 12 -13 X  
8.  Ogólnopolski turniej  w koszykówce chłopców i dziewcząt ( 8 drużyn) Skawina 19 – 21  X  
9. Ogólnopolski turniej  w kręglarstwie Lubin 16– 18XI  
10. Ogólnopolski turniej w badmintonie Konin 23 -25 XI  
11. Ogólnopolski turniej unihokeja Elbląg 30 XI -1 XII  
12. Ogólnopolski turniej futsalu ( 8 drużyn) Płock 8 -10  XII  
W imprezach ogólnopolskich nie biorą udziału zawodniczy kadry.

W turniejach biorą udział zawodnicy wyłącznie posiadający orzeczenie  upośledzeniem umysłowym . Organizator nie może wprowadzać  ograniczeń udział w turnieju  wyłącznie do uczniów szkół specjalnych ,  absolwenci również mają prawo w nich startować ( w grach drużynowych  nie więcej niż 50% zawodników znajdujących się na boisku).

Zawody rozgrywane są w kategoriach w wiekowych  do lat 16 ( chłopcy i dziewczęta) i powyżej lat 16          ( kobiety i mężczyźni ) . Ogólnopolskie turnieje  dziewcząt i chłopców rozgrywane są  wyłącznie w  kategorii wiekowej do lat 16.

W zawodach indywidualnych organizatorzy powinni uwzględnić  V kategorię – osoby z zespołem  Downa bez podziału na wiek i płeć.

 

                                              MISTRZOSTWA POLSKI
W Mistrzostwach  Polski powinni  brać udział  zawodnicy  kadry oraz absolwenci  ( w grach zespołowych nie więcej niż 50% składu drużyny )
1. Mistrzostwa Polski  w narciarstwie Zakopane 27 II -1 III  
2. Mistrzostwa Polski  w pływaniu Warszawa 31 III -2 IV  
3. Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych Ostrzeszów 7-8  IV  
4. Mistrzostwa Polski w piłce nożnej  11 osobowej ( 12 drużyn) Ostrowiec Świętokrzyski 18 -20 V  
       5. Mistrzostwa Polski w koszykówce ( 8 drużyn) Włocławek 25 – 27 V  
    6. Mistrzostwa Polski w LA Kraków 1 -3 VI