Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego Ciechanów 16-18 marca 2018

 

Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego Ciechanów 16-18 marca 2018

                                                              Impreza dofinansowana ze środków   Ministerstwa Sportu Turystyki w Warszawie

 Cel Mistrzostw 

Upowszechnienie sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Propagowanie tenisa stołowego wśród młodzieży niepełnosprawnej.

Honorowy Patronat

Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Starostwa Powiatu Ciechanowskiego

Prezydenta Miasta Ciechanów

Organizator

Związek Stowarzyszeń Sportowych  „ SPRAWNI-RAZEM”

 MOSiR Ciechanów

III  Termin i miejsce  zwodów     

    Uczestnicy zgłaszają się w dniu 16 marca 2018 do godziny  17.00 do Punktu Informacyjnego Mistrzostw w Hotelu „Olimpijskim” ul. 17 stycznia 48  w celu zakwaterowania i weryfikacji zawodników,  gdzie o godzinie 20.00  odbędzie się odprawa techniczna opiekunów grup.

     Mistrzostwa zostaną rozegrane w dniu  16-18 marca  2018  w Hali Sportowej MOSiR w Ciechanów przy ulicy 17 stycznia 32.

 Warunki uczestnictwa

 

   Prawo startu w Mistrzostwach mają  po dwie osoby z województwa w każdej kategorii  zgodnie z kartą zgłoszeń .Ekipa nie może przekroczyć przyznanych limitów.  Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 10 marca 2018 e-mailem: darekm63@poczta.onet.pl

 Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu jest posiadanie :

  • aktualnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
  • aktualnego badania zdrowotne dopuszczające do zawodów,
  • zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach,
  • posiadanie stroju sportowego.

 

  System rozgrywek

Mistrzostwa zostaną rozegrane w grach pojedynczych w IV kategoriach  :

  • chłopcy do lat 16         (  rocznik 2002 i młodsi)
  • dziewczęta do lat 16     ( rocznik 2002 i młodsze)
  • mężczyźni                      ( rocznik 2001 i starsi )
  • kobiety                           ( rocznik 2001 i starsze )

 

W każdej kategorii wiekowej ma prawo startu 16 zawodników. W przypadku zgłoszenie większej liczny zawodników decyduje kolejność zgłoszeń. System rozgrywek do 2 porażek  z ustaleniem przedziałów od 1 do 8 o każde miejsce,9-12,13-16, . Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami  PZTS. Zawody rozegrane zostaną piłeczkami celuloidowymi.

Zawody zostaną rozegrane w grach pojedynczych i podwójnych. Prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa.

W zawodach po raz pierwszy będą mogły brać udział dzieci z zespołem Dawna w oddzielnej grupie startowej, nie liczonej do klasyfikacji drużynowej.

      Wszytki sprawy sporne dotyczące przeprowadzenia zawodów, interpretacji przepisów rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów.

  Finansowanie

Koszty organizacyjne, , zakwaterowanie i wyżywienie opiekę medyczną, ubezpieczenie w czasie zawodów pokrywa organizator. Koszty przejazdu  zawodników pokrywają uczestniczące ekipy.

Postanowienia  końcowe

Dodatkowych informacji na temat Mistrzostw udziela organizator Dariusz Mosakowski 0 600 810 024 .

 

Organizator

                                                                                                                                                                            Dariusz Mosakowski