Słupsk 2021 Ogólnopolski Turniej Tenisa

Ogólnopolskiego  Turnieju Tenisa Związku Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni-Razem” w kategorii niepełnosprawność intelektualna dziewcząt i chłopców

4-6. 06. 2021 Słupsk

Turniej finansowany ze środków Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku”, współfinansowany ze środków: Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, samorządu Województwa Pomorskiego, samorządu miasta Słupska.

POD HONOROWYM   PATRONATEM:

Kurator Oświaty w Gdańsku

Prezydenta   Miasta Słupska

Dyrektora Oddziału Pomorskiego PFRON w Gdańsku .

W dniach 4  – 6 czerwca  2021 roku  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupsku i Uczniowski Klub Sportowy „Sprawni-Razem” ze Słupska  byli organizatorami Ogólnopolskiego Turnieju Tenisa w kategorii niepełnosprawność intelektualna.     .                                                                                                                        Areną zmagań były korty Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku ul. Madalińskiego 1  i S P nr  5  w Słupsku ul. Hubalczyków. W zawodach wystąpiło 40 zawodników zrzeszonych w 8 sekcjach Związku Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni-Razem”.

W poszczególnych  kategoriach zwyciężyli:

            Gra pojedyncza chłopców  2004 i  młodsi:

            1. Tymoteusz Czerkes –  Zespół Szkół Specjalnych w Kłodzku – UIKS Kłodzko   

            Gra pojedyncza dziewcząt 2004 i młodsze:

            1. Daria Szady –  SOSW Słupsk

Gra podwójna dziewcząt    2003 i młodsze

  1. Nikola Niewadzi ,Daria Szady – SOSW Słupsk

            Gra pojedyncza  kobiet – absolwentki 

            1. Natalia Babińska – MUKS Czersk

Gra podwójna kobiet  absolwentki   

  1. Dorota Kostka, Natalia Babińska – MUKS Czersk

            Gra pojedyncza mężczyzn – absolwenci 

  1. Mateusz Stusiński   – GTT Głogów

            Gra podwójna   mężczyzn  – absolwenci

  1. Mateusz Stusiński, Mateusz Szałek   – GTT Głogów                                                                           

            Gra pojedyncza – dziewczęta 2004 i starsze           

            1. Iwona Skowronek – SOSW Bytów

Gra podwójna  – 2004 i starsze 

  1. Klaudia Góral, Katarzyna Rynkowska UKS Kłodzko

Medale dla najlepszych zawodników ufundował PFRON.

W ceremonii zakończenia, wręczaniu medali i pucharów wziął udział

           RAFAŁ SZYMAŃSKI – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Sportu.

Zawody były 34 imprezą rangi ogólnopolskiej ZSS „Sprawni Razem” na terenie miasta Słupska o 2004 roku organizowane przez Wiesława Romańskiego. Od 2004 roku odbywają się tutaj Ogólnopolskie Jesienne Biegi Przełajowe, w następnych latach koszykówka chłopców i dziewcząt, LA, piłka nożna dziewcząt w hali i boiskach trawiastych. W trakcie uroczystego zakończenia podsumowano obchody 25-lecia UKS „Sprawni Razem” na rzecz dzieci i młodzieży uczącej się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczych w Słupsku, które działa na jej terenie od 1996 roku.