Obchody 30 – lecia Związku Stowarzyszeń Sportowych SPRAWNI RAZEM

         Zarząd  Związku  Stowarzyszeń  Sportowy SPRAWNI RAZEM

ZAPRASZA

 

Działaczy Związku, Delegatów na Walny,  Prezesów Uczniowskich Klubów Sportowych, Trenerów  Środowiska  Sprawnych Razem na Konferencje Metodyczno- Szkoleniową zorganizowaną z okazji                                                                                             

30- lecia Powstania  Stowarzyszenia

Konferencja odbędzie się w dniu 10-11 września 2017  w Warszawie

      10 września 2022   

      9.00 –   10.00   rejestracja  uczestników Centrum Olimpijskie ul.  Wybrzeże   

                                     Gdańskie 4

      10.00  –   13.00   część przedpołudniowa  konferencji

      13.00 –   14.00    obiad

      16.00 –   19.00   część popołudniowa  konferencji  Hotel Logos ul. Wybrzeże

                         Kościuszkowskie 31/33

      20.00 – Uroczysta  Kolacja   

    11 września 2022

       8.00  – śniadanie

       9.00 – podsumowanie konferencji

      11.00 – wyjazd uczestników

                                                                                         

 Zapraszam

Prezes Dariusz Mosakowski

                                                                                     

Informacje dotyczące organizacji Konferencji.

 Warunkiem uczestnictwa w Konferencji  przesłanie zgłoszenia ( imię i nazwisko, instytucja delegująca)  w nieprzekraczalnym terminie zgłoszenia do dnia 1 września 2022  roku na adres email  sprawnirazem@o2.pl . Konferencja zaplanowana jest na 60 uczestników. W wypadku zgłoszenia większej liczby osób  przy zakwalifikowaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń+ wpłata wpisowego.

      Koszt uczestnictwa – wpisowe  wynosi 50 zł od osoby i obejmuje  udział w konferencji, drobne gadżety okolicznościowe,  serwis kawowy, obiad, uroczysta kolacja, nocleg w hotelu 10.09  i  śniadanie  11.09 . Wpłaty należy dokonać na konto Santander Bank Polska  nr 73 1500 1911 1219 1034 6586 0000 z dopiskiem  Konferencja Warszaw  +imię i nazwisko osób wpłacających.

       Koszty przyjazdu pokrywają jednostki delegujące lub sami uczestnicy. Istnieje możliwość noclegu w Hotelu Logos w  dniu 9  września  2022 za dodatkową opłatą.  Osoby zainteresowane proszone o bezpośredni kontakt z recepcją hotelu tel. 22 622 55 62 mail: rezerwacja@hotellogos.pl

Dodatkowych informacji udziela organizator  Dariusz Mosakowski 600 810 024