Ogólnopolski Turniej w Tenisie Stołowym Gdańska 2020 zostanie rozegrany w późniejszym terminie

Program

PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO

I Cel Mistrzostw 

Upowszechnienie sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Propagowanie tenisa stołowego wśród młodzieży niepełnosprawnej.

Honorowy Patronat

Prezes PZTS Dariusz Szumacher

II Organizator

UKS „Fenix” Gdańsk   

 Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Gdańsku

III  Termin i miejsce  zwodów     

    Uczestnicy zgłaszają się w dniu 20 marca 2019 do godziny  18.00 do Punktu Informacyjnego Mistrzostw w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Gdańsku  al. Grunwaldzka 244  w celu zakwaterowania i weryfikacji zawodników , gdzie o godzinie 20.00  odbędzie się odprawa techniczna opiekunów grup.

     Mistrzostwa zostaną rozegrane w dniu  21-22 marca  2020r.  w Hali Sportowej im. Andrzeja Grubby w Gdańsku przy ulicy Meissnera 9.

IV Warunki uczestnictwa

   Prawo startu w Mistrzostwach mają  po dwie osoby z województwa w każdej kategorii  zgodnie z kartą zgłoszeń. Ekipa nie może przekroczyć przyznanych limitów.  Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 12 marca 2020 e-mailem: rafalcilulko@gmail.com lub faksem 58 552 09 94  (proszę nie wysyłać zgłoszeń listownie)

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu jest posiadanie :

  • aktualnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
  • aktualnego badania lekarz lub pielęgniarki  szkolnej,
  • zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach,
  • posiadanie stroju sportowego.

V System rozgrywek

Mistrzostwa zostaną rozegrane w grach pojedynczych w IV kategoriach  :

  • chłopcy do lat 16         (  rocznik 2004 i młodsi)
  • dziewczęta do lat 16     ( rocznik 2004 i młodsze)
  • mężczyźni                      ( rocznik 2003 i starsi )
  • kobiety                           ( rocznik 2003 i starsze )

      W każdej kategorii wiekowej ma prawo startu 16 zawodników. W przypadku zgłoszenie większej liczny zawodników decyduje kolejność zgłoszeń. System rozgrywek do 2 porażek tzw. radziecki z ustaleniem przedziałów od 1 do 16 o każde miejsce.

    Zostaną przeprowadzone zawody w oddzielnej kategorii dla dziewcząt i chłopców z zespołem Downa bez ograniczeń wiekowych.

     Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami  PZTS. Zawody rozegrane zostaną piłeczkami celuloidowymi.

     Zawody zostaną rozegrane w grach pojedynczych i podwójnych. Prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa.

      Wszytki sprawy sporne dotyczące przeprowadzenia zawodów, interpretacji przepisów rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów.

VI Finansowania

      Koszty organizacyjne, , zakwaterowanie i wyżywienie opiekę medyczną, ubezpieczenie w czasie zawodów pokrywa organizator. Koszty przejazdu  zawodników pokrywają uczestniczące ekipy.

VII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I OCHRONA WIZERUNKU PODCZAS MPREZY

1.Organizator utrwala na nośnikach elektronicznych, optycznych lub papierowych przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji, reklamy Imprezy , a także sponsorów.

2. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Udział w Imprezie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na w/w działania. Wizerunek może być również utrwalony i rozpowszechniony przez innych uczestników Imprezy, za których Organizator nie może ponosić odpowiedzialności. W przypadku nie wyrażenia zgody nie należy przebywać na terenie objętym Imprezą.

 

VIII Postanowienia  końcowe

   Dodatkowych informacji na temat Mistrzostw udziela organizator Rafał Cilulko 505 032 450                                                                                                                                                                                   

 Organizator                                                                  Rafał Cirulko