Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku odbędzie się w 2021 roku.

                                                                                           Warszawa 7.12.2020.                                        Szanowni Państwo      Członkowie Związek Stowarzyszeń Społecznych Sprawni Razem  zgodnie ze statutem Związek Stowarzyszeń Społecznych Sprawni Razem kadencja [...]

Kalendarz wyborczy 2020 ZSS Sprawni Razem- Infromacje dla Członków Zwyczajnych Prezesów Stworzyszeń i UKS-ów

                                                                                                                        Warszawa 22.06.2020 Prezesi  i Zarządy Stowarzyszeń , Fundacji i Klubów Sportowych,          Szanowni Państwo rok 2020 jest rokiem Walnego Zjazdu Sprawozdawczo- Wyborczego [...]