Związek Stowarzyszeń Sportowych Sprawni- Razem wybrał nowe władze

4 grudnia 2021 roku w sali Domu Rzemiosła w Ciechanowie odbył się IV Walny Zjazd Sprawozdawczo -Wyborczy. Z rocznym opóźnieniem spowodowanymi obostrzeniami pandemicznymi, ale z pełnym sukcesem udało się go przeprowadzić dotychczasowemu Zarządowi .

Zjazd był okazją do wręczenia najaktywniejszym działaczom i trenerom odznaczeń Ministra Sportu i Turystyki Brązową Odznaką Za Załogi dla Sportu zostali uhonorowani Rafał Cilulko, Marcin Cholewiński , Katarzyna Bielinis.

Najwyższym odznaczeniem ZSS Sprawnych – Razem Kryształowym Sercem został uhonorowany pan Jerzy Omieciński Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie za wieloletnią współprace i pomoc przy organizowaniu imprez sportowych dla zawodników z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki wsparciu Pana Dyrektora odbywały się liczne nie tylko Mistrzostwa Polski, czy turnieje ogólnopolskie, lecz również zawody międzynarodowe . Należy tu wspomnieć Mistrzostwa Świata w tenisie stołowym, Mistrzostwa Europy w Futsalu, Puchar Europy w tenisie stołowym.

Zjazd był okazja do podziękowań dla członków ustępującego zarządu z pięcioletnia kadencję pracy na rzecz Związku

Zebrani Delegaci po wysłuchaniu sprawozdania prezesa Związku Dariusz Mosakowskiego i przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Agnieszki Szewczyk po dyskusji na tematy dotychczasowych dokonań i wyzwań przyszłości udzielili absolutorium ustępującym władzom.

Na kolejną czteroletnią kadencję Zjazd wybrał dziesięcioosobowy Zarząd w składzie :

Dariusz Mosakowki -prezes

Mirosław Korzycki – wiceprezes

Czesław Kozak -wiceprezes

Ewa Gawor – skarbnik

Krzysztof Podraska – sekretarz

Mariusz Czerwiński -członek Zarządu

Leszek Krawiecki – członek Zarządu

Adam Kwas – członek Zarządu

Marcin Lorych – członek Zarządu

marcin Chwalencki – członek Zarządu

oraz trzyosobową Komisję Rewizyjną w składzie :

Agnieszka Szewczyk – przewodnicząca

Agnieszka Palińska – wiceprzewodnicząca

Tomasz Jąder- sekretarz.

Gratujemy wyboru.