Odchodzą Zasłużeni Działacze SPRAWNYCH RAZEM

Odchodzą najbardziej zasłużeni – Tadeusz Kwiek (1937 -2023)

Związek Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni – Razem” poniósł w  tym  roku wielką stratę – 29  Lipca zmarł nagle Tadeusz Kwiek jeden z najbardziej zasłużonych wychowawców młodzieży w Małopolsce , znakomity trener i działacz sportu szkolnego.  Został pochowany 5 sierpnia  na cmentarzu w ukochany Tarnowie.

Tadeusz tworzył struktury organizacyjne wspierające rozwój sportu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Założyciel i Prezes Oddziału Wojewódzkiego w Tarnowie , a potem Terenowego  Stowarzyszenia „Sprawni – Razem „ w Tarnowie.

W imieniu Związku Stowarzyszeń Sportowych Sprawni – Razem żegnamy Tadeusza ze smutkiem.

Zarząd Związku.