Zapraszamy do Zakopanego na Turniej Futsalu

Mistrzostwa Polski w Futsalu ZSS „Sprawni Razem”

 

ORGANIZATOR

ü  Związek Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni Razem”

ü  Uczniowski Klub Sportowy „Lasotczak”

 

WSPÓŁORGANIZATORZY

ü  Ministerstwo Sportu i Turystyki

 

TERMIN I MIEJSCE

ü  2-4 marca 2024. Nocleg drużyn w Zakopanem  Ośrodek API 6 ul. Podhalańska 31.  Turniej                                                                          rozegrany zostanie na Hali Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zakopanym ul.  Droga do Olczy 26.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

ü  Turniej zostanie rozegrany dla chłopców uczniów szkół specjalnych – w trakcie nauki szkolnej (ważna legitymacja szkolna) oraz absolwentów w/w szkół (orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim lub umiarkowanym) – max. 6 drużyn wojewódzkich.

 

Każdy z zawodników musi posiadać (obowiązkowo!!!) stosowne dokumenty tj. legitymację szkolną oraz aktualne badania lekarskie uprawniające do gry w piłkę nożną na hali. Warunkiem dopuszczenia drużyny do zawodów jest posiadanie karty zgłoszenia z wykazem imiennym zawodników potwierdzonej przez Prezesa oddziału lub Dyrektora szkoły. Zawodnicy jednej drużyny muszą być uczniami lub absolwentami szkoły i reprezentują jedno województwo. W skład drużyny może wchodzić max. 4 absolwentów szkoły – max. 2 absolwentów może przebywać na boisku w trakcie gry (ważne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim lub umiarkowanym).

ZGŁOSZENIA

ü  Drużyny zainteresowane udziałem w turnieju proszone są o przesłanie zgłoszeń na adres email uks.lasotczak@wp.pl lub nr fax 24/366-03-60 (SOSW Nr 2 Płock), wszelkie zapytanie i wątpliwości proszę kierować pod nr tel. 505872977 (Paweł Śpiegowski) 600424964 (Krzysztof Podraska) lub 793995234 . Decyduje kolejność zgłoszeń !!!

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU

ü  Turniej rozegrany zostanie systemem każdy z każdym

 

 

REGULAMIN

Mistrzostw Polski w Futsalu ZSS „Sprawni Razem”

 

1.      System rozgrywek:

Zespoły grają w 1 grupie systemem każdy z każdym Losowanie kolejności w grupie tuż przed rozpoczęciem turnieju.

2.      Punktacja:

a)      Zwycięstwo – 3 pkt,

b)      Remis – 1 pkt,

c)      Porażka – 0 pkt.

 

3.  Czas gry:

 

2 x 10 minut. ( mogą nastąpić zmiany)

4.  Przepisy gry:

  na boisku występuje 5 zawodników, w tym bramkarz

  w trakcie gry na boisku może przebywać max. 2 absolwentów

  zmiany zawodników systemem hokejowym

  bramki 2mx3m

odbicie piłki od sufitu powoduje rzut wolny pośredni

  gra wślizgiem powoduje rzut wolny pośredni

  rzut z autu wykonywany nogą jako rzut wolny pośredni

  jeżeli bramka zostanie zdobyta bezpośrednio z rzutu wolnego pośredniego, grę należy wznowić rzutem od bramki

  gra na hali do linii ograniczających boisko, nie będzie band

  nie ma spalonego

   obuwie płaskie do gry w hali z jasnymi podeszwami.

Do rozgrywek nie będą dopuszczeni zawodnicy, których obuwie zostawia czarne ślady i niszczy nawierzchnię boiska!!!

  pozostałe zasady wg. przepisów PZPN z modyfikacją gry w hali (futsal)

  zawodnik gra z tym samym nr przez cały turniej

  zawodnik ukarany 2x żółtą kartką lub czerwoną nie może grać w meczu następnym

w przypadku kartki żółtej ale przed upływem 2 minut zawodnik może wrócić na boisko,

w przypadku kartki czerwonej po utracie gola drużyna gra w osłabieniu aż do upłynięcia kary                                   2 minut a ukarany zawodnik nie może zagrać już w danym meczu)

  piłka do gry „halowa nr 5 – niski kozioł”

  bramkarz wprowadza do gry piłkę ręką

Kolejność w grupie:

  większa liczba zdobytych punktów

  przy tej samej ilości punktów – wynik meczu bezpośredniego zainteresowanych, gdy                  remisowy-różnica bramek- większa liczba strzelonych bramek

  w przypadku gdy 3 zespoły maja te sama liczbę punktów sporządza się tabelę pomocniczą( tylko dla zainteresowanych zespołów), gdy to nie daje rozstrzygnięcia o miejscu grupie decyduje losowanie

5.  Kary:

  żółta kartka                   2 minuty

  czerwona kartka            2 minuty wykluczenie do końca meczu

6.  Nagrody

  puchary dla pierwszych trzech drużyn

  dyplomy i statuetki za udział dla pozostałych drużyn

  nagroda dla najlepszego strzelca, bramkarza, najwszechstronniejszego zawodników

UWAGA

 

Listę zawodników (max. 8 zawodników) ze stałymi numerami oraz numerem PESEL należy dostarczyć organizatorom wraz ze zgłoszeniem. Dane te niezbędne do ubezpieczenia zawodników na czas trwania turnieju. Drużyna wraz z opiekunami (w tym kierowca) może liczyć max 10 osób.

 

FINANSOWANIE

1)      Koszty organizacyjne zawodów ponoszą organizator i współorganizatorzy,

2)      Koszty przejazdu pokrywają organizatorzy: ZSS Sprawni -Razem, w wysokości kosztów biletów PKP i PKS (tylko II klasa). Koszty przejazdu/dojazdu nie mogą przekroczyć kwoty do 800,00 zł na drużynę.

Dane do faktury za przejazd;

Związek Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni-Razem” ul. Bolecha 34

01-419 Warszawa

Nip; 5272606535

3)      W trakcie turnieju organizator zapewnia: nocleg, ubezpieczenie podczas turnieju, posiłki Turniej finansowany jest ze środków własnych ZSS Sprawni-Razem, środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1)   Opiekę lekarską /medyczna zapewnia organizator

2)  Ostateczne decyzje podejmuje kierownictwo Turnieju Krzysztof Podraska, Paweł                                         Śpiegowski.

3)   Kwestie sporne rozstrzyga kierownik Turnieju wraz z kolegium sędziów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

Mistrzostwa Polski w Futsalu ZSS „Sprawni – Razem”

Zakopane 2/4-03/2024

 

Nazwa Oddziału……………………………………………………………………… ,

Adres………………………………………………….., tel………………………

 

Lista zawodników

 

L.P

Imię i Nazwisko

Numer PESEL

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

 

Opiekunowie 1……………………………

2……………………………

 

 

Godzina przyjazdu drużyny………………………..

Tel. Kontaktowy opiekuna drużyny……………………

 

 

 

podpis osoby zgłaszającej(pieczątka)