XXV Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego Sprawni – Razem Gdańsk 2019

XXV Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego Sprawni – Razem Gdańsk 2019 przeszedł do historii. Do zawodów rangi ogólnopolskiej przystąpiło 11 województw z całej Polski, celem  wyłonienia najlepszych tenisistów i tenisistek w czterech kategoriach indywidualnych oraz w grach podwójnych.  Dzień pełen wrażeń, emocji sportowych, wzruszeń oraz sukcesów wielu zawodników był możliwy dzięki decyzji Związku Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni Razem”, który umożliwił organizację bardzo ważnego turnieju w naszym mieście Gdańsk. Bardzo dziękujemy za zaufanie p. Prezesowi Dariuszowi Mosakowskiemu, który zaszczycił nas swoją obecnością.

Bez wsparcia wielu podmiotów, partnerów nie udałoby się tak dużego przedsięwzięcia zrealizować. Chcieliśmy podziękować szczególnie: Gdańskiemu Schronisku Młodzieżowemu na czele z Panią Dyrektor Marleną Zajdzińską-Pełka współorganizatorom imprezy,  
za serdeczne przyjęcie młodzieży i opiekunów. Pomorskiemu Oddziałowi PEFRON na czele z Panem Dyrektorem Dariuszem Majorkiem za wsparcie przy zakupie nagród dla uczestników. Stowarzyszeniu „Łódź Ratunkowa” za przekazanie środków na sfinansowanie nagród dla uczestników. Dziękujemy także za obecność oraz profesjonalną oprawę ceremonii otwarcia i zamknięcia zawodów. Dzięki inicjatywie p. Prezes Joanny Kołakowskiej uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku ubrani w kaszubskie stroje ludowe podkreślili rangę i pokazali piękno naszego regionu.  Morskiemu Robotniczemu Klubowi Sportowemu Gdańsk na czele z Prezesem Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Tenisa Stołowego z p. dr inżRyszardem Waisbrodtem  za możliwość organizacji imprezy w komfortowych warunkach. Nie możemy także zapomnieć o Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, która wspomogła nas w działaniach, szczególnie dziękujemy JM Rektorowi
prof. dr hab. Waldemarowi Mosce
za oddelegowanie studentów, którzy pomagali sędziować zawody. Dziękujemy także za przyjęcie zaproszenia przez p. radnego Miasta Gdańska
Wojciecha Błaszkowskiego, który dokonał dekoracji najlepszych zawodników turnieju.

Nie byłoby możliwe zorganizowanie XXV Ogólnopolskiego Turnieju Tenisa Stołowego Sprawni– Razem Gdańsk 2019, gdyby nie zaangażowanie wielu nauczycieli ZSS nr 2 w Gdańsku na czele z Dyrektorem dr Pawłem Drobnikiem, który był sędzią głównym zawodów. Głównym organizatorem zawodów był działający przy ZSS nr 2 w Gdańsku UKS „Fenix” z p. Prezesem Rafałem Cilulko oraz wieloma sympatykami. Dla naszej młodzieży sport jest najlepszą rehabilitacją ponieważ kształtuje charakter, uczy systematyczności, rozwija motorykę. Takie imprezy pozwalają młodzieży uwierzyć w siebie i zintegrować się ze społeczeństwem.

Wyniki XXV Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego Sprawni– Razem Gdańsk 2019.

Kategoria dziewczęta młodsze

I miejsce Bruch Wiktoria woj. wielkopolskie

II miejsce Milena Markiewicz woj. zachodniopomorskie

III miejsce Gardzielewska Agata woj. mazowieckie

Kategoria chłopcy młodsi

I miejsce: Stępień Łukasz woj. świętokrzyskie

II miejsce: Krawiec Hubert woj. zachodniopomorskie

III miejsce: Ozdoba Bartosz woj. warmińsko-mazurskie

Kategoria dziewczęta starsze

I miejsce: Sulima Andżelika woj. łódźkie

II miejsce: Łopaciska Izabela woj. łódźkie

III miejsce: Sobolewska Paulina woj. warmińsko-mazurskie

Kategoria chłopcy starsi:

I miejsce: Magalski Damian woj. mazowieckie

II miejsce: Sergiel Dominik woj. lubelskie

III miejsce: Baczewski Damian woj. świętokrzyskie

Kategoria gra podwójna dziewcząt:

I miejsce: Sulima Andżelika, Łopacińska Izabela woj. łódźkie

II miejsce: Kamińska Barbara, Bruch Wiktoria woj. wielkopolskie

III miejsce: Pitura Agata, Huzarska Patrycja woj. zachodniopomorskie

Kategoria gra podwójna chłopców:

I miejsce: Wyczałkowski Marcin, Magalski Damian woj. mazowieckie

II miejsce: Sergiel Dominik, Ropeć Tomasz woj. lubelskie

III miejsce: Czajka Artur, Górski Alan woj. pomorskie

Kategoria klasyfikacja ogólna województw:

I miejsce woj. zachodniopomorskie

II miejsce woj. mazowieckie

III miejsce woj. pomorskie

Dziękujemy, jesteście Wielcy!!!