INAS zmieniło nazwę na Virtus

INAS zmienia się w Virtus

Organizacja największych międzynarodowych zawodów zmienia swoją nazwę, by móc lepiej identyfikować   sportowców w obecnych czasach.

INAS -International Sports Federation for Persons with Intellectual Disability  zmienia swoją nazwę na Virtus (z łac. moc)  World Intelellectual Imperment Sport ( Światowy Intelektualnie Niepełnosprawnych Sport ) Organizacja zmieniła również swoje logo.

Nowe logo składa się z 2 części jedna opisuje organizację, a druga sportowców ją tworzących.

4 elementy, które charakteryzują wszystkich sportowców z upośledzeniem umysłowym to uczciwość, charakter, umiejętności i odwaga.

Organizacja kieruje, wspiera, zrzesza i promuje.

 Virtus ma reprezentować połączenie sił organizacji i sportowców dla osób niepełnosprawnych. Nowość stanowi także fakt, że dla każdego kraju zostało stworzone oddzielne logo w barwach narodowych. W ten sposób organizacja podkreśla swoją globalność oraz zachęca do wspólnego jej tworzenia.