Author
Admin

Zmarł Janusz Dziedzic

    Zmarł Janusz Dziedzic W dniu 04 lutego 2018r. zmarł Janusz Dziedzic. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Społeczno-Sportowego „SPRAWNI-RAZEM”” w Warszawie. Członek Zarządu Głównego [...]
Wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych; Zarząd Związku informuje , że w związku z ogłoszeniem konkursu przez MSiT na upowszechnianie sportu osób [...]
Zarząd  Związku  Stowarzyszeń  Sportowych  SPRAWNI RAZEM   Działaczy ZSS, Działaczy PTSS, Delegatów na Walny Zjazd,  Prezesów Uczniowskich Klubów Sportowych,  Nauczycieli i  Trenerów, oraz [...]